Contactează-ne aici

contact@artinsane.eu

Biografie Dr. Valentin-Veron Toma

Valentin-VeronToma, CS II,  doctor în științe medicale, specialitatea Psihiatrie, este antropolog medical, în cadrul Institutului de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române din București. În prezent ocupă funcția de Șef al Departamentului de Antropologie Socială și Culturală și este membru în Consiliul Științific al institutului. Din ianuarie 2023, Dr. Toma este membru în cadrul Consiliului Consultativ de Dezvoltare Durabilă (CCDD) de pe lângă Departamentul de Dezvoltare Durabilă al Guvernului României, fiind implicat în elaborarea de politici de sănătate publică, inclusiv cele de sănătate mintală.

Dr. Toma are o experiență de peste 25 de ani în domeniul cercetării științifice. A participat la numeroase programe și proiecte de cercetare, la nivel național și, de asemenea, la proiecte de cercetare internaționale, în colaborare cu cercetători din diferite universități europene (Franța, Irlanda, Țările de Jos, UK etc.) și non-europene (Canada, SUA etc.). A coordonat proiecte de cercetare în domeniul antropologiei medicale, istoriei medicinei și psihiatriei culturale. Dr. Toma a publicat articole și cărți în calitate de unic autor, a editat lucrări științifice și a contribuit cu capitole în volume colective, la nivel național și internațional.

În domeniul antropologiei medicale, el a publicat lucrări pe o varietate de subiecte: narațiuni ale bolii, modele de căutare a ajutorului, competență culturală și sănătate mintală, impactul noilor tehnologii IT&C asupra practicii din spitale, asistența medicală transfrontalieră în UE, noul pluralism biomedical, geopolitica vaccinării etc.

În domeniul istoriei medicinei a acordat o atenție specială istoriei psihiatriei românești. Astfel, în anul 2008, a publicat volumul „Alexandru Sutzu. Începuturile psihiatriei științifice în România secolului al XIX-lea”. În anul 2009, Dr. Toma a republicat volumul lui Alexandru Sutzu intitulat „Alientatul în fața societății și a științei” (prima ediție, 1877), care reprezintă primul tratat românesc de psihiatrie clinică și primul tratat de psihiatrie judiciară din istoria medicinei românești. De asemenea, Dr. Toma a adus contribuții la studiul concepției organo-dinamice a psihiatriei, începând cu susținerea tezei de doctorat, în anul 2006, sub conducerea prof. dr. Aurel Romila. Au urmat o serie de publicații pe această temă, dintre care se poate aminti aici volumul „Conştiinţă, Personalitate, Nebunie. Sistemul psihic normal şi patologic în concepţia organo-dinamică a lui Henri Ey” (2007), prima monografie dedicată concepției teoretice a lui Henri Ey în România. Dr. Toma a publicat lucrări despre sistemele de reabilitare și resocializare în Psihiatrie, despre rolul terapiilor prin artă în recuperarea pacienților bolnavi mintal, despre modelele explicative ale bolii la pacienții cu depresie etc. În 2016 a publicat, alături de un grup de cercetători internaționali un capitol în volumul intitulat „Work, psychiatry, and society ca.1750-2015” editat de prof. W. Ernst (Univ. Oxford).[i] Acest volum reprezintă primul studiu transnațional, la nivel global, privind utilizarea muncii ca terapie în instituțiile psihiatrice. Tot în 2016 a publicat un articol despre evoluția programului de resocializare din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof.Dr. Al. Obregia”, intitulat ”From Ergotherapy to Resocialization. The Rise and Fall of the Pre-vocational Training System for Psychiatric Patients at the Central Hospital in Bucharest, c. 1966-2004” (Transilvanian Review, vol. XXV, suppl. No.1, 2016).

În domeniul psihiatriei culturale, Dr. Toma a coordonat un proiect de cercetare, derulat pe mai mulți ani, intitulat „Arta psihopatologică – act de cultură și formă de terapie”.  În anul 2019, a organizat, la Academia Română, o masă rotundă cu tema „Arta psihopatologică – componentă a patrimoniului cultural național și transnațional.”. Cu această ocazie a fost vernisată și expoziția „Art In/Sane” precum și site-ul cu același nume care reprezintă nucleul primului muzeu digital de artă psihopatologică din România (colecții din perioada 1969-2019). În anul 2019, Dr. Toma a participat la o conferință internațională, la Universitatea din Göteborg (Suedia) pe tema patrimoniului cultural al psihiatriei. Cu această ocazie a prezentat o lucrare privind colecțiile de artă psihopatologică din România.[ii]Scopul acestor evenimente a fost de a atrage atenția asupra colecțiilor de artă din spitalele de psihiatrie, valoarea lor de patrimoniu cultural național și internațional dar și importanța art-terapiei ca formă de tratament non-farmacologic bazat pe dovezi. O altă miză a proiectului a fost de a aduce în discuție, atât în mediul profesional, cât și în spațiul public, condiția bolnavului psihic, marginalizarea și stigmatizarea la care încă sunt supuse persoanele diagnosticate cu tulburări psihice în România. În anul 2020, Dr. Toma a organizat expoziția de artă psihopatologică intitulată „ArtTherapy – the fabulous art of the mind”. Evenimentul a făcut, de asemenea, parte din proiectul de psihiatrie culturală intitulat „Arta psihopatologică – act de cultură și formă de terapie”. A fost pentru prima dată când colecțiile mai multor spitale de psihiatrie, dar și lucrări din colecțiile personale ale unor pacienți, au fost expuse într-o galerie de artă contemporană (Galeria de artă „1001 Arte”, București) pentru a fi accesibile publicului larg. În vara anului 2023 a fost organizată o nouă expoziție de artă psihopatologică, la București, cu titlul „Culture, Mental Health, and Social Inclusion” (galeria de artă ARCUB Gabroveni, 18 august – 3 septembrie 2023).

În perioada 2020-2023, Dr. Toma a contribuit, la o serie de conferințe și congrese naționale, cu lucrări dedicate formelor cronice de Covid-19, analizând politicile publice de sănătate și oferta de servicii de reabilitare din România. În anul 2022, împreună cu doi colegi, Dr. Toma a publicat un studiu de caz clinic intitulat „Chronic Post-Covid Syndrome with Neuro-Cognitive Symptoms in a Patient with Multiple Comorbidities”. [iii]

În ianuarie 2023, Dr. Toma a participat la Congresul Mondial de Psihiatrie Socială, organizat de Colegiul Regal al Psihiatrilor, la Londra, cu o lucrare, în format e-poster, în care a prezentat o parte din rezultatele studiului său cu privire la formele cronice de Covid-19 (denumite long-Covid sau post-Covid) cu afecțiuni neuro-psihiatrice și situația sistemelor de reabilitare pentru această categorie de pacienți din România. Articolul științific publicat ulterior, pe această temă, în revista Brain Aging, poartă titlul „Ignored, but not completely: lack of adequate rehabilitation services for patients with neuropsychiatric forms of long-Covid in Romania”. În luna mai 2023, Dr. Toma a fost invitat să vorbească, la Palatul Parlamentului, în cadrul workshopului „Sănătatea mintală”. Bucharest Leaders Summit: The future is now. Perspectives of the Aftermath”. Titlul conferinței sale a fost „Serviciile de reabilitare specializate în asistarea bolnavilor de long-Covid cu afectare neuro-psihică. Studiu de caz în România”. (Palatul Parlamentului, București, 15 mai 2023). În luna septembrie 2023 Dr. Toma va susține o comunicare științifică cu titlul „Artworks as assessment tools in Psychiatry. Changes in institutional contexts, theoretical perspectives, and clinical practices in Romania – 1960-2023”. (23rd World Psychiatry Congress, Vienna 28 septembrie – 1 octombrie 2023).

Dr. Toma este membru în mai multe societăți și organizații profesionale: Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland (London); European Network for Psychological Anthropology (ENPA); Society for Romanian Studies (Bloomington, Indiana, US); The Working Group on the History of Race and Eugenics (Oxford); Société Internationale d’Histoire de la Médecine (Paris); Réseau de chercheurs –AUF- “Diversité des expressions culturelles et artistiques, et mondialisation” (Montréal); Asociația Psihiatrilor Liberi din România (București); Societatea Română de Antropologie Culturală (București); Societatea Română de Istoria Medicinei (București) etc.

Bibliografie selectivă:

Valentin-Veron Toma, Ignored, but not completely: lack of adequate rehabilitation services for patients with neuropsychiatric forms of long-covid in Romania. Brain Aging International, Vol. 3, June 2023, pp. 42-52.

Valentin-Veron Toma, Contextele culturale ale tulburărilor psihice și anti-reducționismul în cercetarea privind sănătatea mintală. În: A. I. Mincu (coord.) Tradițional și modern în medicină și farmacie. Ediția a IV-a. Lucările Simpozionului Internațional de Comunicări Științifice „Dr. Mioara Mincu”. Editura Fundației Umaniste „Dr. Mioara Mincu”, București, 2018, pp. 49-62.

Valentin-Veron Toma, O perspectivă integrativă bio-culturală asupra suicidului. Implicații privind strategiile de prevenție, Philosophical Studies /Studii filosofice. Noua revistă românească de filosofie, Vol. 2 (2): iulie-decembrie 2016, pp. 154-165.

Valentin-Veron Toma, From Ergotherapy to Resocialization: The Rise and Fall of the Pre-vocational Training System for Psychiatric Patients at the Central Hospital in Bucharest, c. 1966-2004, Transylvanian Review Supplement, Vol. XXV, No.1/2016, pp. 29-43.

Valentin-Veron Toma, Prima psihiatrie științifică românească 1867-1906, in G. Cornuțiu (ed). 2012. Lucrări de istorie a psihiatriei românești, Vol.4, Analele Universității din Oradea, Fascicula Medicală, No. 9, Editura Universității din Oradea, pp. 53-82.

Valentin-Veron Toma, Considerații privind primele clasificări științifice autohtone în psihiatria românească a secolului al XIX-lea, Revista Medicală Română, Vol. LVIII, No.4, 2011, pp. 229-305.

Valentin-Veron Toma, Contribuții metodologice la o antropologie istorică a psihiatriei în Europa Centrală și de Est, în A. Kozma, C. Glavce, C. Bălăceanu-Stolnici (coord.). 2010. Antropologia și orizonturile ei, Colecția Zilele Rainer, Editura Niculescu, București, pp. 370-380.

Valentin-Veron Toma, Contribuțiile semnificative ale lui Alexandru Sutzu la psihiatria modernă în România, Academica, Nr. 1-2, Anul XX, 231-232, 2010, pp. 59-61.

Valentin-Veron Toma, Medalion Alexandru Sutzu (1837-1919), în G. Cornuțiu (ed). 2010, „Prima Consfătuire Națională de Istorie a Psihiatriei Românești. Lucrările consfăturii, Oradea, 3-5 septembrie 2009”, Analele Universității din Oradea, Fascicula Medicală, 2010 – Nr. 4 și 5, Editura Universității din Oradea, pp. 45-57.

Valentin-Veron Toma, Etape în cercetarea științifică biomedicală din România asupra bătrâneții și a îmbătrânirii: 1870-1975, Jurnal Medical Brașovean (J.M.B.), Nr. 2, 2009, pp. 76-83.

Valentin-Veron Toma, Contributions of Medical Anthropology to the Psychiatric Practice. Cultural and Linguistic Competence in Mono- and Multicultural Societies, Proceedings of the Romanian Academy, Series B: Chemistry, Life Sciences and Geosciences, Volume 11, Issue 2-3, May – December 2009, pp. 111-119.

Valentin-Veron Toma Competență culturală și comunicare clinică în domeniul medicinei generale, capitol în G. G. Constandache, B. Balgiu (eds.). 2009.  Comunicarea – sugestie și influență. Aspecte interdisciplinare și transdisciplinare. Editura Sigma, București, pp. 70-76.

Valentin-Veron Toma 170 de ani de la naşterea lui Alexandru Sutzu (1837-1919) – fondatorul psihiatriei moderne în România, Academica, Anul XVII, Nr.66-67,septembrie-octombrie, 2007, pp. 32-34.

Valentin-Veron Toma Trendul neo-jacksonian în psihiatria contemporană şi actualitatea concepţiei organo-dinamice a lui Henri Ey, Psihiatru.ro, Nr. 7, 2007, http://www.presspro-psihiatru.ro/article–x-Sinteza-

Valentin-Veron Toma Principii în nosologia organo-dinamică a lui Henri Ey, în volumul Congresului de Istoria Medicinii (A XXXVIII-a Reuniune Naţională de Istoria Medicinei şi a XIII-a Reuniune Naţională de Istoria Farmaciei), Braşov, 5 – 7 mai 2006, pp. 457-474.

Valentin-Veron Toma Etapele gândirii lui Henri Ey reflectate în opera sa. Repere tematice, în volumul Congresului de Istoria Medicinii(A XXXVIII-a Reuniune Naţională de Istoria Medicinei şi a XIII-a Reuniune Naţională de Istoria Farmaciei), Braşov, 5 – 7 mai 2006, pp. 434-456.

Valentin-Veron Toma, Cultură, nebunie, istorie. Premise ale unei antropologii istorice a psihiatriei românești, studiu introductiv la volumul V. V. Toma și A. Majuru (coord.) Nebunia. O antropologie istorică românească, Editura Paralela 45, Pitești, 2006, pp. 9-23.

Valentin-Veron Toma, Niveluri ale cercetării etnografice aplicate în antropologia psihiatrică clinică, Psihiatria şi psihofarmacologia prezentului, Nr. 1, 2005, pp. 53-62.

Valentin-Veron Toma, „Principiul separaţiei” între planurile semiologic şi etiologic. Consecinţe asupra teoriei organo-dinamice a schizofreniei, Psihiatru.ro, Nr. 1, iulie 2005, pp. 12-14.

Valentin-Veron Toma, Henri Ey. Omul şi opera, Psihiatru.ro, Nr. 1, iulie 2005, p. 15.

Valentin-Veron Toma, N. N. Marcu, Personalitate, caracter şi caracteropatii în organo-dinamismul lui Henri Ey, Psihiatru.ro, Nr. 3, 2004, http://www.presspro-psihiatru.ro/article

Valentin-Veron Toma, Abordarea pacientului psihic din punct de vedere antropologic în volumul Oglinda Conştiinţei. coordonat de G. G. Constandache, Editura Politehnica Press, Bucureşti, 2003, pp. 240 – 266.

Valentin-Veron Toma, Naraţiuni despre boală şi modele explicative la pacienţi cu depresie. Studiu de antropologie psihiatrică clinică (II), Psihiatria şi psihofarmacologia prezentului, Anul VI, Nr. 1-2 / 2003, pp. 46-59.

Valentin-Veron Toma, Naraţiuni despre boală si modele explicative la pacienţi cu depresie. Studiu de antropologie psihiatrică clinică (I), Psihiatria şi psihofarmacologia prezentului, Anul V, Nr. 3-4 / 2002, pp. 36-47.

Cărți publicate

___________________________________________________________________________

Valentin-Veron Toma (editor). 2009.Alienatul în faţa ştiinţei şi a societăţii – ediția a doua, autor Alexandru Sutzu (prima ediție apărută în 1877). Studiu introductiv şi note de Dr. Valentin-Veron Toma, Editura Academiei Române, Bucureşti (290 p. + planșe).

Valentin-Veron Toma. 2008. Alexandru Sutzu. Începuturile psihiatriei științifice în România secolului al XIX-lea, Editura Dominor, București (253 p. + anexe).

Valentin-Veron Toma. 2007. Conştiinţă, Personalitate, Nebunie. Sistemul psihic normal şi patologic în concepţia organo-dinamică a lui Henri Ey, Editura Dominor, Bucureşti (297 p).

Valentin-Veron Toma, Adrian Majuru (coord). 2006. Nebunia. O antropologie istorică românească, colecţia Bucureştiul subteran, Editura Paralela 45, Piteşti (568 p).

Valentin-Veron Toma. 2006. Cercetare documentară privind dosarul medical electronic. Dosarul clinic psihiatric organo-dinamic, Editura Dominor, București. Anexa 1 (42 p.) conține modelul original de dosar clinic psihiatric cu copyright Dr. Valentin Veron Toma (Editura Dominor, 2008). Ediție electronică CD-ROM, 112 pag.[1]


[1] Lucrarea poate fi accesată la adresa: https://antropologia.academia.edu/ValentinVeronToma


[i] Valentin-Veron Toma, Work and occupation in Romanian psychiatry, c. 1838 – 1945, in W. Ernst (ed.). 2016. Work, Psychiatry and Society, c. 1750-2015, Manchester: Manchester University Press, pp. 194-219.

[ii] Valentin-Veron Toma, What role for the material heritage of psychiatry? A case study on the largest collection of psychopathological art in Romania. The Material and Immaterial Heritage of Psychiatry. University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden, 11-12 June 2019.

[iii] Valentin-Veron Toma, Pană, B., Tatomirescu, L. (2022). Chronic Post-Covid Syndrome with Neuro-Cognitive Symtoms in a Patient with Multiple Comorbidities. Brain Aging International Journal, Vol. 1, January-June, online edition, 2022, pp. 5-11. https://anaaslanacademy.ro/2022/06/30/brainaging-international-journal/#page-content

You cannot copy content of this page