Contactează-ne aici

contact@artinsane.eu

Descrierea Spitalului Eftimie Diamandescu – Bălăceanca

Spitalul „Eftimie Diamandescu” – Bălăceanca este un spital de monospecialitate psihiatrie din categoria V (nivel de competenţă limitat).[1] Instituția este amplasată în comuna Cernica, judeţul Ilfov, sat Bălăceanca, în zona de est a Municipiului Bucureşti, cu acces direct din autostrada A2.

Este ctitoria lui Eftimie Diamandescu, fost primar al orasului Bucureşti, în perioada februarie-septembrie 1870. Funcţionalitatea iniţială a fost cea de “azil pentru infirmi”, sub denumirea de “Azilul Diamandescu”.

In Testamentul lui Eftimie Diamandescu, întocmit la 4 Iulie 1893, se menţionează: ”Moşia mea Bălăceanca, din judeţul Ilfov, va fi dotată de veci pentru întreţinerea Azilului înfiinţat pe moşie la anul 1890, sub absoluta îngrijire a consoartei mele Sophia, cât va trăi, dispunând de tot venitul anual, din venitul moşiei se va întreţine Azilul, dându-se fiecăruia câte o pâine pe zi, locuinţă, hrană, lemne şi cate 5 lei pe lună de persoană, numărul azilenilor va fi pe cât va exista venitul total al moşiei, preferându-se ţărani de pe moşia Bălăceanca care Azil va purta numele de “Azilul Diamandescu” şi dacă după vremi venitul anual al moşiei se va mări, se va înmulţi şi numerul azilenilor, înfiinţându-se chiar în casele propietate, întreţinerea azilului, a şcoalei şi a Sfintei Biserici fondată la anul 1844, vor fi administrate de soţia mea cât va trăi, fără a da compt la nimeni, avent întrensa totă confienţa, se va numi un îngrijitor cu leafa de 1200 lei pe an avend şi locuinţa în Azil, 2 servitori a câte 320 lei pe an, avend amendoi locuinţa în azil, şi pentru repararea ecareturilor se va cheltui pe fie-care an câtă 1000 lei şi de va cere trebuinţa şi mai mult, ţinendu-se în buna stare.“

Actul de înființare a spitalului datează din 1890, însă el a fost inaugurat la 1 octombrie 1900. In anul 1951, spitalul este regăsit în documente sub numele de „Spitalul de Psihiatrie nr. 9, secţia Bălăceanca” iar, din 1976, redevine de sine stătător sub denumirea „Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca”. Prin HG 692/13.08.1996, Spitalul de Psihiatrie „Bălăceanca”, va trece în subordinea Direcției Sanitare a Municipiului Bucureşti și se reorganiza, pentru scurtă vreme, ca secţie exterioară, fără personalitate juridică, a Spitalului Clinic de Neurologie şi Psihiatrie „Prof. Dr. Gh. Marinescu” Bucureşti (actualul Spital Obregia).

Începând din anul 1998, în baza Hotărârii de Guvern nr. 949/27.11.1998, spitalul a funcţionat din nou de sine stătător, ca instituţie publică specializată, cu personalitate juridică, în subordinea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Ilfov, sub denumirea de Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca, ulterior denumirea schimbându-se în Spitalul de Psihiatrie Domniţa Bălaşa (2003), respectiv Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Bălăceanca (2009), nume sub care funcţioneaza şi în prezent. În anul 2010, prin HG 529/2010, spitalul a trecut din subordinea Ministerului Sănătăţii, prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Ilfov, în cea a Consiliului Judeţean Ilfov.

Spitalul de Psihiatrie Spitalul „Eftimie Diamandescu” – Bălăceanca oferă, în cadrul Staţionarului de zi Psihiatrie, din  2007, următoarele servicii: evaluare şi psihodiagnostic, psihoterapie, terapii psiho-sociale; ergoterapie; terapie ocupaţională; art-terapie (pictură, modelaj în lut, tricotaje); terapii recreative – sport (fotbal, tenis, ping-pong, badminton, baschet, handbal); şah, rummy, joc de table, joc de cărți; cinematecă; bibliotecă; terapie de grup; terapie individuală; terapii de scurtă durată; consiliere psihologică; consiliere spirituală – Capela Ortodoxă.

Încă din 2007, Staționarul de zi Psihiatrie a evoluat, îmbunătăţindu-şi serviciile oferite precum şi metoda de lucru cu pacienţii în vederea îmbunătăţirii abilităţilor lor cognitive, îmbunătăţirii abilităţilor de relaţionare şi comunicare, de cunoaştere personală şi de deblocare a unor resurse individuale, de educaţie psihosocială şi de prevenire a recăderilor.

În momentul actual, spitalul are o colecţie de 80 de lucrări de artă plastică, din mai multe categorii: picturi pe pânză, picturi pe sticlă, desene, gravuri, etc, starea colecţiei fiind foarte bună.


[1] Conform OMS 1764/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

You cannot copy content of this page