Contactează-ne aici

contact@artinsane.eu

Biografie Prof. Dr. Constantin Enăchescu

PROFESOR DR. CONSTANTIN ENĂCHESCU (28 nov 1938 București – 23 oct 2021 București)

MOTTO

„Creația plastică a bolnavilor psihici nu este numai o formă particulară de expresie, un limbaj prin care ei comunică trăirile lor sufletești. Ea este și un act terapeutic particular, specific, prin care Persoana bolnavului „se descarcă” proiectând în exterior conținuturile sale sufletești, tensiunile, temele delirante și halucinatorii, complexe, situații conflictuale, stări de dispoziție afectivă, psihotraume, teme obsesionale, fobii etc. Se poate spune, din acest punct de vedere, că pictura bolnavilor psihici este prin varietatea și specificul ei, mult mai încărcată și mai variată în raport cu arta cultă” (C. Enăchescu 2006: 11)

Constantin Enăchescu, doctor în psihologie și în medicină, medic primar psihiatru, a fost profesor universitar la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București precum și la Universitatea Ovidius din Constanța. A absolvit Facultatea de Medicină din București în anul 1961. Și-a susținut teza de doctorat în științe medicale în anul 1972 la București. A devenit cercetător la Institutul de Neurologie și Psihiatrie din București. În calitate de cadru didactic, a predat mai multe materii, printre care psihanaliză și psihoterapie, psihosexologie, psihoigienă și sănătate mintală, psihopatologie și psihologie medicală. În calitate de cercetător, a derulat un vast program de cercetare științifică în domeniul expresiei plastice a persoanelor diagnosticate cu tulburări psihice care s-a întins pe mai bine de cinci decenii. Începuturile acestui program de cercetare se situează în anul 1961 când Dr. C. Enăchescu era medic la Spitalul de Psihiatrie „Dr. G. Marinescu” din București. Rezultatele muncii sale au fost valorificate prin numeroase articole științifice, publicate în țară și în străinătate, precum și prin redactarea și publicarea unui număr semnificativ de volume dedicate expresiei plastice a bolnavilor psihici.

În cuvântul înainte al lucrării intitulate „Artă și Nebunie. Universul plastic al iraționalului” (Noi Media Print, 2006), profesorul C. Enăchescu amintește că: „În dubla mea calitate de Medic și Psiholog am căutat ca prin analiza creațiilor plastice ale bolnavilor mintali să acced la cunoașterea universului sufletesc al acestora, pentru a descifra natura și dinamica tulburărilor psihice, înțelesul Nebuniei și de a căuta formele psihoterapeutice cele mai adecvate restaurării echilibrului persoanei umane. Întâlnirea cu universul fascinant al Artei psihopatologice oferă deschiderea către interioritatea alterității psihice, prin „vizualizarea” trăirilor acestor bolnavi. Dar, dincolo de dimensiunea pur clinico-psihiatrică, arta psihopatologică ne revelează cealaltă „latură a umanului”: Nebunia, ca trăire, sensibilitate, imaginar, frământare, expansiune sau prăbușire, refugiu sau compensare, împlinire sau eșec. Formele plastice, cromatica, tratarea compozițională, limbajul simbolic, sunt numai câteva dintre aspectele care „transferă” obiectul cercetării din sfera Psihiatriei în cea a Esteticii. Arta psihopatologică este deschiderea către orizontul umanului, al cunoașterii și înțelegerii plenare a Persoanei în toate situațiile sale ontologice prin întâlnirea dintre Normalitate și Nebunie” (C. Enăchescu, 2006: 5).

Recunoașterea contribuției sale valoroase la studiul patologiei mintale s-a manifestat prin acordarea unor prestigioase premii și a titlului de Doctor Honoris Causa: premiul Academiei Române (2005); Doctor Honoris Causa al Universității Ovidius din Constanța (2013). Prof. Dr. Constantin Enăchescu a fost, de asemenea, membru al Asociației Psihologilor din România.

Contribuția profesorului Constantin Enăchescu la introducerea artelor vizuale (desen, pictură, sculptură) în practica diagnosticului și tratamentului bolnavilor psihic, din Spitalul Obregia, îi asigură acestuia o poziție de pionier, de necontestat, al domeniului în țara noastră. Dincolo de practica de spital, Enăchescu a publicat studii științifice valoroase, a prezentat cazuri la conferințe și congrese, a publicat monografii care sunt bogat ilustrate cu opere din colecția sa personală. Din păcate, în momentul de față, nu avem încă studii de istoria științei care să situeze activitatea științifică a marelui savant în spațiul de cunoaștere al psihiatriei contemporane, naționale și internaționale. Revine generației actuale și viitoare de istorici ai științelor medicale să umple acest gol și să stabilească poziția lui Constantin Enăchescu în epoca în care a trăit și a lucrat precum și contribuția sa la inițierea, conservarea și studierea sistematică a uneia din cele mai importante colecții de artă psihopatologică din Europa.

Lucrări publicate: Elemente de psihologie proiectivă (1973), Expresia plastică a personalității (1975), Psihologia activității patoplastice (1977), Socrate (1994), Neuropsihologie (1996), Tratat de igienă mintală (Polirom, Iași, ediția a II-a, revăzută și adăugită, 2004; ediția a III-a, revăzută și adăugită, 2008), Experiența vieții interioare și cunoașterea de sine. De la Socrate la Freud (1997), Tratat de psihanaliză și psihoterapie (Polirom, Iași, ediția a II-a, revăzută și adăugită, 2003; ediția a III-a, revăzută și adăugită, 2007), Tratat de psihosexologie (Polirom, Iași, ediția a III-a, revăzută și adăugită, 2003; ediția a IV-a, revăzută și adăugită, 2008), Tratat de psihopatologie (Polirom, Iași, ediția a III-a, revăzută și adăugită, 2005; ediția a IV-a, revăzută și adăugită, 2007), Fenomenologia nebuniei (2003), Fenomenologia trupului (2005), Tratat de teoria cercetării științifice (Polirom, Iași, ediția I, 2005; ediția a II-a, 2007), Da și nu. Dialectica comprehensivă a vieții sufletești (2006), Artă si nebunie. Universul plastic al iraționalului (2006), Tratat de psihologie morală (Polirom, Iași, ediția a III-a, revăzută și adăugită, 2008), Homo demens. O redefinire a nebuniei (Polirom, Iași, 2008) și Psihosomatica (în colab., Polirom, Iași, 2008).

Referințe:

1. Constantin Enăchescu (2006). Artă și nebunie. Universul plastic al iraționalului. București: Editura Noi Media Print.

2. Vladimir Enăchescu (2019). Despre Dr. Constantin Enăchescu – film documentar. https://www.youtube.com/channel/UCGIgu2YToTsKjph2Qd87IXw

[1] C. Enăchescu (2006). Artă și nebunie. Universul plastic al iraționalului. București: Editura Noi Media Print.

***Foto Prof.Dr.Constantin Enăchescu din arhiva personală

You cannot copy content of this page